این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  
 
 
   
 
• ...
  سخنرانان


چهارچوب نوین مدیریت ریسک سازمانیERM2017،
دکتر احمد عالی نژاد، بانک اکو ترکیه 

اهمیت توسعه نظام اثربخش مدیریت ریسک در شرکت های بیمه
دکتر اسعد سامانی، سرپرست اداره کل توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی ایران


ریسک در اقتصاد سیاسی ایران، 
دکتر حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر در امور مدیریت تأمین مالی وزارت راه و شهرسازی

 IFRS9 Challenges and Opportunities for Banking Sector
Mr.Hesam Motahari-CEO- Altis Technology Consulting

جایگاه مدیریت ریسک سازمانی در کسب و کارهای ایرانی،
سعید ترک زاده، دبیر کل انجمن حسابرسان داخلی ایران

مدیریت ریسک بازار،

دکتر تیمور رحمانی، عضو هیئت علمی، دانشگاه تهران

متدلوژی مدیریت یکپارچه ریسک تطبیق، 
دکتر رضا یاریفرد، ریاست اداره کل مدیریت ریسک بانک ملت

(Architecture&solution)Enterprise Risk Management

Mr.Olivier Morice-Risk Solution Consultant,Finastra

چالش های مدیریت ریسک سازمانی در مسیر توسعه مالی کشور،

مرتضی ذکاوت، عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران

چهارچوب مدیریت ریسک تطبیق در تئوری و عمل،  
دکتر محمدرضا عربی مزرعه شاهی، مدیرعامل صندوق بیمه و سرمایه گذاری فعالیت های مدنی

مدیریت ریسک در صنعت نفت،  
دکتر آلبرت بغزیان، عضو هیئت مدیره انجمن بانکداران خبره ایران

مدیریت ریسک تقلب،
دکتر کاظم وادی زاده، عضو پیوسته انجمن بازرسان رسمی تقلب آمریکا


مدیریت ریسک استراتژیک،  
دکتر حسین نوریان، مدیریت دپارتمان مشاوره کسب و کار شرکت بین المللی ایریسا

ارزیابی ریسک عملیاتی شرکت های بورسی با استفاده از داده های بازار،  
دکتر محمدعلی رستگار، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت ریسک سازمانی در صنعت بیمه ، 
دکتر حمیدرضا کاوه، مشاور فنی مدیرعامل بیمه ایران

کاربرد
ERM در مدیریت ریسک صندوق های بازنشستگی
دکتر امین حسن زاده
، ریاست انجمن بیمه و محاسبات مالی ایران


نقش حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک بنگاه: با تأکید بر تجارب جاری جهانی،
 

دکتر وحید منتی، عضو هیئت مدیره انجمن حسابرسان داخلی ایران و مدیر حسابرسی داخلی گروه توسعه صنایع بهشهر

پیش نیازهای کارکرد موثر سامانه ثبت وثایق منقول در ارتقا مدیریت ریسک بانک ها و دسترسی به اعتبار

دکتر زهرا خشنود، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

مراحل فرآیند مدیریت ریسک سازمانی
تمام سازمان ها با عدم قطعیت مواجه اند و چالش مهم مدیران آن است که بتوانند محاسبه نمایند چه مقدار از پذیرش عدم قطعیت ها ، برای ارزش آفرینی برای سهام داران و ذینفعان دیگر، قابل قبول است و استراتژی مناسب برای پاسخ به هر یک ازعدم قطعیت های فضای کسب و کار کدام است. فرایند مدیریت ریسک سازمانی به مدیران کمک خواهد کرد تا ریسک های ناشی از عدم قطعیت را شناسائی و ارزیابی نموده و آن را با ارزش آفرینی برای ذینفعان، منطبق سازند. فرایند مدیریت ریسک سازمانی یکی از فرایندهای اصلی سازمان است که مالک آن هیات مدیره سازمان خواهد بود و توسط کلیه کارکنان مخصوصا مدیران در لایه های مختلف سازمان جاری می گردد. این فرایند معمولا در مرحله تحلیل های استراتژیک سازمان انجام می گردد و کلید اصلی موفقیت در آن ، همسوئی و یکپارچگی آن با استراتژی های کسب و کار است.
1396/04/12 ادامه مطلب


انواع روش های ارائه مقاله به کنفرانس
انواع روش های ارائه مقاله به کنفرانس انواع مقالات (شفاهی، مجازی و پوستر) در سومین کنفرانس مدیریت ریسک سازمانی، مقالات به دو شکل الف- ارائه (شامل شفاهی و مجازی) و ب- پوستر ارائه خواهد شد. بر این اساس در ادامه مطلب توضیحاتی در رابطه با تفاوت این سه روش ارائه و نحوه تنظیم فایل نهایی مقالات در کنفرانس ارائه شده است ...
1396/03/01 ادامه مطلب


سیستم مدیریت ریسک سازمانی
مدیریت ریسک فرایندی است که به مدیران امکان میدهد میان هزینه های عملیاتی و هزینه های مالی اقدامات حفاظتی تعادل برقرار کردهو از طریق حفاظت از فرایند های کسب و کار که پشتیبان اهداف سازمان هستند به منافع مربوطه دست یابند.مدیریت ریسک یک فرایند جامع است که به منظور تعیین,شناسایی,کنترل و حدقال نمودن تأثیرات و عواقب رویداد های احتمالی مورد استفاده قرار میگیرد.هدف مدیریت ریسک کاهش ریسک اجرایی بعضی فرایندها به سطح قابل قبول و کسب تأیید مدیریت ارشد است.
1396/03/01 ادامه مطلب


معیار پیشرفت سطح پراکنده در چارچوب مدل بلوغ مدیریت ریسک (RM 3)
• فراهم نمودن آموزش مقدماتی در مدیریت ریسک • ترغیب نمودن پرسنل به اخذ مدرک حرفه‌ای ریسک یا مشابه • تشویق نمودن پرسنل به برقراری ارتباط با زبان مشترک مدیریت ریسک • شناسایی ابزار مدیریت ریسک موجود • توسعه درک اصول مدیریت ریسک در سازمان
1396/01/28 ادامه مطلب


معیار پیشرفت سطح ابتدایی در چارچوب مدل بلوغ مدیریت ریسک (RM 3)
یادگیری اصول مدیریت ریسک و حتی داشتن کارکنانی با مدرک ERM، تضمینی برای بکارگیری کامل مدیریت ریسک در سازمان ایجاد نمی‌کند.
1396/01/28 ادامه مطلب


ویژگی های مدیریت شده در مدل بلوغ مدیریت ریسک (RM3)
در سطح «مدیریت شده»، سازمان فرهنگ ریسک آگاهی (و نه ریسک گریزی) را بنا می‌نهد که لازمه آن وجود رویکردی پیش‌کُنشی به مدیریت ریسک‌ها در کلیه شئون سازمان است. اطلاعات مرتبط با ریسک‌ها با هدف بهبود کلیه فرایندهای سازمانی و افزایش شانس موفقیت کارهای پروژه‌ای و عملیاتی دائماً توسعه یافته و فعالانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
1396/01/28 ادامه مطلب


مدیریت ریسک سازمانی
مقدمه و ضرورت های مدیریت ریسک سازمانی: در محیط رقابتی کسب و کار امروز، بنگاه های اقتصادی، بسیار بیش از پیش در معرض تاثیر پذیری از پیامدهای تغییرات محیطی قرار دارند. بحران های اقتصاد جهانی، ورود محصولات جایگزین، فشردگی رقابت ها، محدودیت های تامین و بودجه، تغییر قوانین و مقررات داخلی و جهانی و ناپایداری منابع انسانی کارامد موجب می شود
1396/01/27 ادامه مطلب


پنج مرحله برای مدیریت ریسک سازمانی
در محیط تجارت امروز، مفهوم تجارت دیگر متمرکز بر مدیریت عملیاتی و تاکتیکی ریسک نیست. در دوران آشفته کنونی، مدیریت سازمانی ریسک برای به وجود آوردن تجارتی ارتجاعی مورد نیاز است. این برای تجارت چارچوبی ایجاد می‌کند تا موقعیت کلی‌اش را نسبت به ریسک تعیین کند و تصمیمات استراتژیک به موقع و با آگاهی کافی اتخاذ کند.
1396/01/27 ادامه مطلب


رئوس برنامه های سازمان مدیریت بحران کشور در سال 95
تهران- ایرنا- معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور درپیامی رئوس برنامه های سازمان مدیریت بحران کشور درسال 95 را تشریح کرد.
1395/03/25 ادامه مطلب


  معرفی کنفرانس

معرفی کنفرانس

امروزه مدیریت ریسک سازمانی به عنوان بخشی از فرهنگ سازمان، به دستورالعملی حیاتی در سازمان­ها تبدیل شده است که خود را وقف مدیریت عدم اطمینان و تأثیر آن بر دستیابی به اهداف سازمانی کرده­اند. مدیریت ریسک سازمانی، از استراتژی، برنامه‌ریزی و تصمیم ­گیری‌های روزمره جدا نیست و به سازمان­ها کمک می­کند تا در جهت دستیابی به اهداف سازمان بر مرتبط ­ترین ریسک‌هایی که اهداف آن‌ها را تهدید می‌کند تمرکز کنند.مدیریت ریسک سازمانی یک فرآیند مستمر با رویکردی جامع است که عدم قطعیت‌های موجود در تمامی سطوح سازمان را پوشش می‌دهد. این عدم قطعیت می‌توانند هم یه صورت منفی و هم به صورت مثبت بر روی اهداف کلیدی سازمان اثر گذار باشند. در واقع مدیریت ریسک سازمانی با ایجاد یک فرآیند ساختار یافته، سازمان را قادر می‌سازد که تمامی سطوح خود به صورت یکپارچه ریسک‌ها را شناسایی، تحلیل، ارزشیابی و مدیریت نماید.

با توجه به اهمیت مباحث مدیریت ریسک سازمانی و نقش تاثیرگزار آن در سازمان ها و همچنین در جهت گردهمایی و تبادل اطلاعات مدیران ارشد و میانی و سازمان‌ها، اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به مبحث مدیریت ریسک سازمانی در این زمینه، پیرو استقبال گسترده از اولین کنفرانس، کمیته برگزاری با همکاری و حمایت و سازمان‌ها و نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی کشور، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها اقدام به برگزاری سومین کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی نموده است.

 
  محور های کنفرانس

 

  برنامه های کنفرانس
 


دبیرخانه همایش

شنبه 25 آذر ماه 1396برگزار کنندگان
حامیان
حامیان معنوی
حامیان رسانه ای